WEBCAST - ACP INDIA 2021

B C Roy Hall Day - 1

Anubha Srivastava Verma

George M Abraham

Partha Karmakar

Dr. CH Vasanth Kumar

Dr. Soumitra Gosh

Dr. Minakshi Bhattacharya

Dwijen Das

Dr. Anuj Maheshwari

Anil Virmani

Dr A K Das

B C Roy Hall Day - 2

Pritam Gupta

Girish Mathur

Y P Munjal

Brijesh Kumar

Digambar Naik

Manoj Chawla

Minal Mohit

Dr Suhihiro Hamaguchi

Dr Rajiv Awasthi

Dr Sanjay Agarwal

Rajesh Upadhyay

Mukhya prana prabhu

Swati Srivastava

Kamlesh Tewari

L Sreenivasamurthy

Dr. Mangesh Tiwaskar

Dr. Agam Vora

A Muruganathan

Dr. Supratik Bhattacharya

Rajiv Kovil

K K Pareek

L Sreenivasamurthy

Purvi Chawla

Dr. B M Makkar

Narsingh Verma

Mukulesh Gupta

Banshi Saboo

Dr. Randeep Guleria

Dr Hemant Thacker

Dr Rebecca Andrews

B C Roy Hall Day - 3

Dr. N K Soni

Aravinda Jagdeesha

Dr Amit Gupta

Rajeev Chawla

Sirshendu Pal

Bijay Patni

Sharad Joshi

Dr Anuj Maheswari

Divya Saxena

Jalees Fatima

Vinod mittal

Ajoy Tewari

Ashish Kumar

Sajid Ansari

V Chandrasekhar

WILLIAM OSLER HALL Day 1

Apurba Mukherjee

Sudhir Mehta

Sabitha Krishnamoorthy

S N Narasingan

Jyotirmoy Pal

Sagnik Mukhopadhyay

Bidita Khandelwal

Dr. S Arulraj

Suresh Kumar

HAM Nazmul Ahasan

WILLIAM OSLER HALL Day 2

Niti Raizada

Bharat Panigrahy

Surya Kant

Udas Ghosh

Sharon Onguti

G B Sattur

Aditya Kapoor

K Mugundhan

Vidya Sundareshan

Ved Gosain

Yuka Kitano Yokohama

Arvind Gupta

Vijay Panikar

Julie Downen

WILLIAM OSLER HALL Day 3

Basavanagowdappa

J K Sharma

Saibal Chakravorty

Vishnu Vardhan

Deepak Jumani

Kenji Maeda

Sekhar Chakraborty

Hemant Kumar

Murali Mohan

Takahiko Tsutsumi

Conference Secretariat​

Shri Hari Kamal Diabetes & Heart Research Centre, Jeevan Sahara Tower, Vikas Nagar,
Lucknow 226022.

+91-9839133984
+91-9918116016
+91-7408555569

Email: officeacpindia@gmail.com

Event Manage by

event_management-1-200x200

Rx Events
401, Shyamak Complex, Opp. Sahjanand
College, Ambawadi,
Ahmedabad – 380015

Mob: +919099331348/49
Email: contact@rxevents.co.in
Web: www.rxevents.co.in

Event Manage by

Rx Events
401, Shyamak Complex, Opp. Sahjanand
College, Ambawadi,
Ahmedabad – 380015

Mob: +919099331348/49
Email: contact@rxevents.co.in
Web: www.rxevents.co.in